ผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่ไม่ว่าจะจากการออกกำลังกาย จากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรือผู้ที่มีปัญหาการปวดไหล่ บ่า หรือส่วนต่างๆอย่างเรื้อรัง ขอแนะนำสินค้าจะช่วยให้คุณคลายความเจ็บปวดและส่งเสริมความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับร่างกายของคุณมากยิ่งขึ้น
เครื่องนวดไหล่สำหรับคนรักสุขภาพ Health guide massager เป็นเครื่องนวดที่ทำการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ส่งการไหลเวียบไปส่วนของกล้ามเนื้อที่เราต้องการให้เกิดความผ่อนคลายจากความปวดเมื่อย โดยที่กระแสไฟฟ้าจะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือข้อเสียใดๆกับร่างกาย โดยคุณสามารถใช้ส่วนที่เรียก output ในการแนบในจุดที่คุณต้องการ เช่น บ่า ไหล่ หรือลำคอเป็นต้น หน้าจอเป็นระบบดิจิตอล LCD ที่สามารถมองเห้นได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกความแรงของสัญญาณได้ถึง 10 ระดับ มีโหมดให้เลือกเพื่อเหมาะกับผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน เช่นเลือกจังหวะของการส่งสัญาณ เลือกความถี่ของคลื่น หรือเลือกสลับกันไปมา สามารถกำหนดเวลานการใช้งานได้เพื่อให้สามารถใช้ในเวลาที่คุณต้องการนอนพักผ่อน คุณสามารถเลือกความแรงของกระแสไฟได้เพราะยังทำให้เห็นผลที่ต่างกันบางครั้งขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้งาน แต่สูงสุดอยู่ที่ 2500HZ ซึ่งไม่ทำให้เกิดอาการไฟช๊อตหรือบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
ตัวเครื่องใช้พลังงานแบตเตอร์รี่ชนิด DC 4.5 V, หรือถ่านไฟฉาย AAA 3 ชิ้น ให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 1- 2500HZ โดยเครื่องขะให้ความร้อนขณะทำงานปกติอยู่ที่ 5 – 4 องศาเซลเซียล จึงไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง ทั้งชุดประกอบไปด้วยตัวเครื่องส่งสัญญา ตัวครอบเพื่อใช้กับลำคอ และแผ่นที่ใช้สำหรับเฉพาะจุดอีก 2 แผ่น จึงมั่นใจได้ว่าเครื่อง เครื่องนวดไหล่สำหรับคนรักสุขภาพ Health guide massager จะทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นอย่างแน่นอน

No Comments :(

Your must be logged in to comment.